Obsah

 

mš

Základní a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace

 

V obci Raduň je spádová Základní škola, která zajišťuje základní vzdělání pro téměř 240 žáků obcí Raduň a Vršovice, Chvalíkovice, Podvihov a Komárovské Chaloupky. Je zařazena do sítě škol a sdružuje 3 mateřské školy, 3 výdejny stravy, školní jídelnu a školní družinu.

 

Od školního roku 2007/2008 se uskutečňuje výuka žáků podle nově vytvořeného školního vzdělávacího programu. Speciálních podmínek školy využívají také opavští žáci. Naším cílem je výchova žáků „pro šťastný a úspěšný život mezi lidmi“. K dosažení cíle nám pomáhá individuální péče o všechny děti včetně žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení a chování. Disponujeme potřebným odborným potenciálem pedagogických pracovníků, poskytujeme komplexní služby žákům i rodičům (školní družina, vlastní školní jídelna, informační centrum, knihovna, tělocvična, víceúčelové hřiště s umělým povrchem,odborné učebny včetně počítačové učebny a vybavení pro výuku praktických činností – vše v jednom komplexu. Materiální zázemí umožňuje nabídku kroužků z oblasti sportu, hudby, výtvarné výchovy, jazykových dovedností, rukodělných činností, přírodovědných aktivit apod. Významným příspěvkem k podpoře zdraví dětí je zdravotní tělesná výchova a možnost využití pravidelné stomatologické ambulance v budově školy. Naše škola spolupracuje se Základní uměleckou školou Vladislava Vančury Háj ve Slezsku, kde nabízí výuku v hudebním oboru - hru na klavír, keybord, akordeon, na zobcovou flétnu, kytaru a sólový zpěv. A ve výtvarném oboru nabízí výuku výtvarných technik - například kresbu, malbu, grafiku, modelování nebo prostorové vytváření. Děti jsou přijímány od 5 let. Kontakt tel. 553 773 332 nebo email: zus.haj@volny.cz. Cennou devizou je klidné a bezpečné prostředí školy, kvalitní životní prostředí u lesa a v blízkosti zámeckého parku. Výbornou dostupnost školy zajišťuje městská hromadná doprava – zastávka autobusu je 50 m od školy.

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA VRŠOVICE


Mateřská škola je součást právního subjektu Základní škola a Mateřská škol Raduň.
Mateřská škola ve Vršovicích je jednotřídní, jsou zde děti ve věku od 2 a půl let do 7, kapacita školy je 30 dětí. Mateřská škola se nachází uprostřed krásné přírody, je obklopena velkou zahradou. V těsné blízkosti je dětské hřiště, které využíváme k pobytu venku.
Poloha MŠ uprostřed krásné přírodní scenérie sama vybízí věnovat se ekologické výchově. Snažíme se v dětech probudit lásku k přírodě a vypěstovat v nich pocit zodpovědnosti vůči přírodě. Dáváme u dětí přednost vlastní zkušenosti před výkladem učitele, proto se věnujeme přírodě právě v přírodě- na dlouhých vycházkách po okolí pozorujeme lesy, lesní vegetaci a změny, které přicházejí se změnami ročního období.
Prvky ekologické výchovy se prolínají celým výchovným působením, rozvíjí dovednosti a schopnosti ve vztahu k prostředí, utváříme u dětí základní hygienické návyky, rozvíjíme citový vztah k přírodě a její estetické vnímání.
Podněty připravujeme pomocí vhodných metod, postupů a forem práce. Základem je hra, která se prolíná do všech výchovných a vzdělávacích činností, pomocí ní dítě získává prvotní vědomosti a znalosti.

 

KONTAKT:
Hana Říčná
Tel: 553796149 
E-mail: H.ricna@seznam.cz