Obsah

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Vršovice - zrušovací č. 1/2003

Obecně závazná vyhláška obce Vršovice - zrušovací č. 5/2004

Obecně závazná vyhláška obce Vršovice - zrušovací č. 2/2005

Obecně závazná vyhláška obce Vršovice č. 4/2002 o znaku, praporu, barvách a razítku obce a jejich užívání

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy zřízené obcí Raduň

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 o nočním klidu

Veřejná vyhláška oznamující vydání Územního plánu Vršovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 obce Vršovice o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 obce Vršovice, kterou se vyhlašují závazné části Změny č. I Územního plánu obce Vršovice a Obecně závazná vyhláška Obce Vršovice č. 4/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE VRŠOVICE

Obecně závazná vyhláška Obce Vršovice č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vršovice

Obecně závazná vyhláška obce Vršovice č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Vršovice č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2002 o znaku, praporu, barvách a razítku obce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu (184.76 kB)

Obecně závazná vyhláška obce Vršovice č. 3/2021 o nočním klidu (532.55 kB)

Obecně závazná vyhláška  obce Vršovice č. 4/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (1.27 MB)

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o nočním klidu - 1/2022

Obecně závazná vyhláška obce Vršovice o nočním klidu - 2/2022