Obsah

Keramický kroužek - děti MŠ a ZŠ

Keramický kroužek - děti MŠ a ZŠ

Keramický kroužek

 

Foto kroužek

Od roku 2004 v obci působí kroužek keramiky pod vedením paní Markéty Víchové a paní Jany Škrobánkové, kterou v roce 2010 vystřídala paní Renáta Vaňková a následně Lenka Smolková. Původně byl určen pro žáky Mateřské školy ve Vršovicích a probíhal v budově MŠ Vršovice. Výrobky musely vyučující převážet jen ve vysušeném stavu, a tedy zvláště křehké do keramické dílny Charity Opava ve Vlaštovičkách k vypálení. To přinášelo značné obtíže a stávalo se, že některé výrobky cestu nepřečkaly bez poškození. Pro malé účastníky kurzu to bylo mnohdy velké zklamání. Proto vyučující požádaly o pomoc zastupitelstva obcí Vršovice i Raduň. V roce 2005 zastupitelstva obcí schválila, že společně zakoupí pec pro vypalování keramických výrobků. S ředitelstvím ZŠ v Raduni bylo dohodnuto, že škola poskytne potřebné prostory pro činnost kroužku keramiky v budově Základní školy v Raduni a tam také pec umístí.

 

 

Do kroužku nyní chodí skupina dětí z mateřských škol z Vršovic i Raduně a druhou skupinu tvoří žáci nižšího stupně základní školy. Aby byla pec co nejvíce využita, vznikl kroužek i pro žáky vyšších ročníků ZŠ pod vedením paní Jany Golkové a dalších vyučujících ZŠ.

Pod citlivým vedením vyučujících a za jejich odborné pomoci tvoří malí účastníci kurzu výrobky, kterými si můžou vyzdobit své pokojíčky či obdarovat své nejbližší. Jistě tato činnost přispěje k rozvoji jejich dovedností a pomůže jim od malička pěstovat vztah k umění a kráse. Zároveň je učí smysluplně využívat volný čas a vede je k aktivní tvořivé činnosti.