Obsah

 

Kroniky obce Vršovice - Úvod

Dle usnesení rady MNV z prosince r. 1955 bylo zahájeno psaní kroniky obce Vršovice kronikářem panem Arnoštem Rychlým. Tato kronika, jako i ty další uzavřené, se nyní nachází v Okresním archivu v Opavě a je jednou ze dvou dochvaných kronik obce.Zahrnuje období od blíže nespecifikované minulosti až po rok 1957.

Období od roku 1958 do roku 1975 popisuje druhá kronika. Pak došlo ke sloučení MNV obcí Raduň a Vršovice a období od roku 1976 do roku 1990 je zachyceno v kronikách obce Raduň (období 1971 - 1983 =  třetí kronika a 1984 - 1990 = ČTVRTÁ KRONIKA).

Od roku 1990, od kdy má obec Vršovice opět plnou samostatnost a své obecní zastupitelstvo, je psána kronika i v elektronické textové podobě.

Kroniky zachycující období před rokem 1990 byly scanovány a upraveny pro zveřejnění na www stránkách obce jako fotografie jednotlivých stránek. Proto je prohlížení těchto kronik poněkud specifické a náročnější na techniku a rychlost internetového připojení. Není v silách Obecního úřadu Vršovice období do r. 1990 přepsat do elektronického textu.

Jako zvláštní příloha byla napsána i PŘÍLOHA KRONIKY RADUŇ A VRŠOVICE - ROZVOJ TĚLOVÝCHOVY 1948-1988.

Ikdyž čtení ze scanovaných stránek kronik je náročnější a hůře čitelné něž z textového dokumentu, věřím, že zájemcům o historii naší obce přinese obraz života v naší obci v dávné i nedávné minulosti a pamětníkům připomene dění let minulých.

Přeji všem badatelům příjemné zážitky při čtení o minulosti naší obce.

Pro www připravil Josef Rychlý