Navigace

Obsah

Stránka

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLMENTU ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční n zasedací místnosti obecního úřadu, ve které mohou voliči hlasovat v pátek 20. října od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 21. října d 8.00 do 14.00 hod. Hlasovací lístky budou všem voličům doručeny do domácnosti nejpozději 3 dny před dnem konání voleb, tj. do 17. října. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a nevznikla u něj překážka volebního práva. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR.

O voličský průkaz musí občan osobně požádat na obecním úřadě, a to až do uzavření stálého seznamu do 18. října do 16 hodin. Bližší informace týkající se voleb najdete na úřední desce, na stránkách www. mvcr.cz.

6. 9. 2017

Úklid černých skládek

Úklid černých skládek

26. 4. 2017 Zobrazit více

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017

Tříkrálová sbírka

24. 1. 2017 Zobrazit více

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

6. 1. 2017 Zobrazit více

Jóga

Jóga

30. 8. 2016 Zobrazit více

Zelený odpad

Zelený odpad

31. 3. 2016 Zobrazit více

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD

22. 3. 2016 Zobrazit více

Strategický rozvojový dokument obce Vršovice - dotazník

Strategický rozvojový dokument - dotazník k rozvoji obce - výsledek

22. 3. 2016 Zobrazit více

Stránka